ارتوپدی چیست؟

خواندن این مقاله 9 دقیقه طول میکشد رشته جراحی ارتوپدی و یا استخوان پزشکی و یا آرتا پزشکی به شاخه ای از علوم پزشکی گفته می ش...

ادامه مطلب

ارتوبیلوژیکس چیست ؟

خواندن این مقاله 11 دقیقه طول میکشد ارتوبیلوژیکس عبارت است از  استفاده از بافت های زنده یا غیر زنده برای ترمیم آسیب ها...

ادامه مطلب