کلاژن چیست ؟

خواندن این مقاله 2 دقیقه طول میکشد کلاژن (Collagen) نوعی پروتئین است که به وفور در بافت های بدن وجود دارد و پروتئین سازنده بسیاری از ...

ادامه مطلب

بیو فیلم چیست؟

خواندن این مقاله 2 دقیقه طول میکشد بیو فیلم عبارت است از گروهی از میکروارگانیسم ها (Microorganism) که با اتصال و چسبندگی به یکد...

ادامه مطلب